wnętrze samochodu

Czy każdą szybę samochodową można przyciemnić?

Czy każdą szybę samochodową można przyciemnić? Wiele osób zadaje sobie to pytanie, zwłaszcza w czasie upalnych dni, kiedy słońce przygrzewa do samochodów i zaczyna utrudniać komfort jazdy. Otóż odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna i zależy od kilku czynników. W niniejszym artykule postaramy się przybliżyć temat przyciemniania szyb w świetle polskich przepisów oraz przedstawić sytuacje, w których polski kierowca nie może przyciemnić szyby swojego pojazdu.

Przyciemnianie szyb w świetle polskich przepisów

Przede wszystkim warto zaznaczyć, że przepisy dotyczące przyciemniania szyb różnią się w zależności od kraju. W Polsce obowiązują jednak konkretne normy, które należy spełnić, aby legalnie móc nakładać na szyby film chroniący przed słońcem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przyciemnianie szyb w Lublinie lub innym mieście jest dozwolone tylko w przypadku szyb bocznych tylnej części pojazdu oraz tylnej szyby. Przy czym warto zwrócić uwagę na fakt, że istnieje kilka ograniczeń dotyczących stopnia przyciemnienia oraz rodzaju folii użytej do tego celu.

Najważniejszym kryterium, którego należy przestrzegać w Polsce jest przepuszczalność światła dla folii użytych do przyciemniania szyb. Obecnie na mocy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać pojazdy silnikowe oraz ich przyczepy, dopuszcza się naklejanie folii o przepuszczalności światła nie mniejszej niż 30% na szyby boczne tylnej części pojazdu oraz tylną szybę.

Jakich szyb nie może przyciemnić polski kierowca?

Mimo że przepisy dopuszczają przyciemnienie niektórych szyb samochodowych, istnieją także wyjątki, które warto znać. W Polsce zabronione jest przyciemnianie przedniej szyby oraz przednich szyb bocznych. Decyzja ta wynika z faktu, że ograniczenie widoczności przez te szyby może prowadzić do utraty kontroli nad sytuacją na drodze i spowodować kolizje czy wypadki. Warto również pamiętać, że folie nakładane na szyby samochodowe muszą być certyfikowane i spełniać wymagania określone w polskich przepisach. Nie każda folia dostępna na rynku sprosta tym wymaganiom, a stosowanie niewłaściwego materiału może skutkować mandatem oraz obowiązkiem usunięcia folii ze szyb pojazdu.