odprowadzanie sciekow

Jak często czyścić separatory ścieków?

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, jak często należy czyścić separatory ścieków? Właściwa konserwacja i eksploatacja separatorów ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego oraz dla sprawnego funkcjonowania kanalizacji. Poznaj zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia separatorów ścieków.

Czym są separatory ścieków i dlaczego są ważne?

Separatory ścieków to urządzenia służące do wstępnej obróbki ścieków przemysłowych i komunalnych, które mają na celu oddzielenie od siebie różnych frakcji stałych oraz substancji ropopochodnych. Separator taki jest wykorzystywany głównie w miejscach, gdzie występują te substancje w dużych ilościach, takich jak myjnie samochodowe, warsztaty samochodowe czy stacje paliw. Odpowiednia praca separatorów pozwala na uniknięcie zatkania systemu kanalizacyjnego oraz przeciwdziała dostaniu się szkodliwych substancji do gruntu oraz wód powierzchniowych. Skutkiem niewłaściwej konserwacji separatora może być jego uszkodzenie czy nawet awaria całego systemu kanalizacyjnego. Dlatego też warto wiedzieć, jak często należy czyścić separatory ścieków.

Czynniki wpływające na częstotliwość czyszczenia separatorów

Częstotliwość czyszczenia separatorów ścieków zależy od kilku czynników, takich jak pojemność urządzenia, rodzaj i ilość odpadów oraz normy prawne i wymagania lokalne. Właściciel obiektu powinien monitorować zużycie separatora oraz jego stan techniczny w celu określenia, kiedy będzie wymagał czyszczenia. Na ogół, im większa pojemność separatora, tym rzadziej będzie wymagał czyszczenia, choć ważne jest również regularne sprawdzanie jego stanu. W Polsce przepisy nakładają obowiązek przeprowadzania kontroli separatorów co najmniej raz na pół roku. Czyszczenie separatora powinno być wykonane przez pogotowie kanalizacyjne lub firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia oraz sprzęt, taką jak np. Aspol, która działa na terenie Wołomina, Warszawy i okolic.

Zalecenia dotyczące częstotliwości czyszczenia separatorów

Zgodnie z polskimi normami PN-EN 1825 i PN-EN 858, separatory ścieków powinny być czyszczone co najmniej raz na pół roku lub gdy poziom osadu w urządzeniu osiągnie 50% jego całkowitej pojemności. Ważne jest również regularne sprawdzanie stanu technicznego separatora oraz ewentualnych uszkodzeń, które mogą się pojawić. W przypadku separatorów tłuszczu, zaleca się przeprowadzanie czyszczenia co najmniej raz na kwartał.