notariusz

Kancelaria notarialna – w jakich sytuacjach niezbędna jest pomoc notariusza?

Notariusz to osoba, która posiada upoważnienie do przeprowadzania aktów notarialnych. Jego podpis sprawia, że dokumenty nabierają mocy prawnej. Kiedy niezbędne jest skorzystanie z jego usług?

Kiedy najczęściej korzysta się z usług notariusza?

Obecność notariusza jest niezbędna podczas podpisywania wielu dokumentów. Jego pieczęć i podpis sprawia, że dokumenty nabierają mocy prawnej. Najczęściej akty notarialne dotyczą umów przeniesienia prawa własności do nieruchomości. Do przeprowadzenia aktu wymagane jest przedstawienie określonych dokumentów, potwierdzających własność nieruchomości, brak przeciwwskazań do jej sprzedaży oraz umożliwiających jej dokładną identyfikację.

Kancelaria notarialna na Bemowie oraz inne działające w różnych dzielnicach przygotuje odpowiedni dokument, oraz całą jego treść. Na miejscu notariusz sprawdzi ich poprawność oraz zgodność wszystkich podpisów. Aby przeprowadzić akt, niezbędna jest obecność obu stron transakcji. W przypadku sprzedaży nieruchomości obecni muszą być wszyscy właściciele. Notariusz odczyta treść umowy i dopilnuje, żeby wszystkie uzgodnienia były zrozumiałe. Po złożeniu podpisów kancelaria zapewni prawidłowy dalszy obieg dokumentacji. Odpisy aktu trafią do sądu oraz odpowiednich jednostek administracyjnych. Kopie otrzymają także strony transakcji.

Na co zwrócić uwagę wybierając kancelarię notarialną?

Zakres czynności notarialnych może się różnić w zależności od kancelarii. Przed umówieniem aktu należy upewnić się, że notariusz zajmie się daną sprawą. Kancelaria ustali wszystkie szczegóły i co ważne – poinformuje o wszystkich kosztach. Notariusz na Żoliborzu, Bemowie czy każdej innej dzielnicy jest zobowiązany rozliczać się zgodnie ze stawkami określonymi przez Ministra Sprawiedliwości. Są one zależne od wartości przedmiotu transakcji. Co ważne – transakcje notarialne mogą być zawierane w dowolnym miejscu, ponieważ nie obowiązuje rejonizacja. Warunkiem jest tylko obecność obu stron.