Kiedy należy przeprowadzić badanie granic konsystencji gruntów?

Badanie związane z określaniem granic konsystencji gruntów nie jest obowiązkowe, jednak wiele osób — zarówno prywatnych, jak i deweloperów, decyduje się na jego przeprowadzenie. Celem takiego badania jest sprawdzenie poziomu wilgotności gleby. Kiedy warto zdecydować się na jego wykonanie?

Kto i kiedy korzysta z takich badań?

Kto najczęściej wykonuje badanie granic konsystencji gruntów? Są to rolnicy i osoby planujące np. budowę domu. Takie badanie może być niezwykle pomoce, szczególnie w trudnym terenie i ułatwia wybór materiałów budowlanych, jak i sposobu wykonania fundamentu. Tego typu badanie jest często zlecane przez prywatnych inwestorów, deweloperów, jak i wiele innych instytucji z planami budowlanymi. Próbki do wykonania tego badania często przynoszą również rolnicy, którzy w ten sposób monitorują poziom wilgotności gleby, tym samym upewniając się, kiedy mogą liczyć na najbardziej obfite plony. Są to specjalistyczne badania, które, mimo iż nie są obowiązkowe, należą do często wykonywanych przez przedstawicieli wyżej wspomnianych branż.

Jak przygotowuje się próbki gleby do badania?

Istnieją trzy sposoby przygotowania próbki. Jedną z nich formowanie kulki, następnie z tej masy przygotowywanie wałeczka, a kolejno ponownie kulki i rozwałkowania gruntu. Wałeczek w pojedynczym naczyniu powinien mieć masę około 7 gramów. Potrzebne są jednak dwa takie naczynia, a na podstawie obu wyników wyciąga się średnią, która wskazuje wynik poziomu wilgotności gleby. Drugi sposób, z którego korzysta laboratorium geotechniczne, opiera się na glebie w konsystencji pasty, w której wykonuje się wgłębienia, a z jej boków zbiera się spływającą próbkę i na jej podstawie określa się poziom wilgotności gleby. W trzeciej metodzie wykorzystuje się kilka próbek, dokonując pomiaru wilgotności gleby na głębokości stożka wynoszącej dwa centymetry. Powyższe sposoby umożliwiają określenie konsystencji, plastyczności i płynności gruntów oraz ich granic.