Na czym polega inwentaryzacja geodezyjna?

Każda budowa domu czy innej nieruchomości, wymaga przedstawienia mapy powykonawczej. Różni się ona od początkowej mapy projektu. Wykonywana jest przez geodetę i zawiera informację o umiejscowieniu budynku, a także przyłączy wody, prądu czy gazu. Bez inwentaryzacji geodezyjnej nie ma mowy o odbioru budowy.

Po co jest inwentaryzacja geodezyjna?

Budując dom czy inny obiekt potrzebujemy pozwolenia od geodety. Kończąc budowę również musimy uzyskać od niego odpowiednia dokumentację. Inwentaryzacja geodezyjna w Białymstoku jest potrzebna do odbioru budynku i zakończenia prac. Polega ona na stworzeniu odpowiedniej mapy, zawierającej informację o tym, co zostało zbudowane na działce.

W przypadku budynku mieszkalnego, inwentaryzacja geodezyjna będzie pokazywała umiejscowienie budynku,  a także wszystkich niezbędnych przyłączy, takich jak: woda, prąd czy gaz. Będzie również wskazywała jak odprowadzane będą ścieki. Mapa powykonawcza będzie niezbędna do uzyskania takich dokumentów jak: protokół odbioru przyłącza wodociągowego, protokół odbioru przyłącza kanalizacji, czy dokumentu stwierdzającego zgodność usytuowania domu zgodnie z projektem działki.

Na czym polega inwentaryzacja geodezyjna?

Inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza, to nic innego jak stworzenie mapy z odpowiednimi pomiarami. Pomiary są nanoszone na odpowiednią mapę pobraną ze starostwa. Na niej zaznacza się   takie elementy jak: budynek, przyłącza wody, prądu, kanalizacji, ogrodzenie, bramy wjazdowe i furtki, tarasy, miejsca parkingowe i wszystkie powierzchnie utwardzone. Na wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej czeka się od tygodnia do ośmiu tygodni. Mapę otrzymuje się w dwóch-trzech egzemplarzach papierowych.

Geodeta towarzyszy inwestorowi od samego początku budowy. Najpierw dokonuje pomiaru działki, kontroluje przebieg procesu budowy, by na końcu  wykonać inwentaryzację powykonawczą. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej jest konieczne, by pomyślnie zakończyć budowę i otrzymać pozytywną decyzję nadzoru budowlanego o odbiorze.