Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z narzędzi do samodzielnej windykacji

Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z narzędzi do samodzielnej windykacji

Prawie 2000 przedsiębiorców odzyskało swoje należności o łącznej wartości blisko 85 mln złotych dzięki innowacyjnemu rozwiązaniu z zakresu windykacji online. Takie wnioski płyną z pierwszego w Polsce raportu na temat windykacji wierzytelności z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, opracowanego przez firmę Vindicat, lidera rozwiązań LegalTech.

Windykacja należności to jedno z trudniejszych zagadnień, z jakim muszą mierzyć się przedsiębiorcy. Często spotykaną sytuacją jest brak uregulowania płatności z zaległych faktur ze strony zleceniodawcy, mimo dostarczenia usługi czy produktu. Dużą rolę w całym procesie odgrywają także emocje związane z tym, jak domaganie się spłacenia należności wpłynie na relacje ze stałym kontrahentem. Użytkownicy systemu Vindicat w profesjonalny sposób mogą uzyskać zwrot swoich należności, unikając przy tym bezpośredniej konfrontacji z dłużnikiem. To rozwiązanie z zakresu LegalTech jest ogromną pomocą dla przedsiębiorców, ponieważ wspiera ich już od momentu wystawienia kontrahentowi faktury. Średnia wartość windykowanych w systemie faktur to ponad 7 tys. złotych, a skuteczność tego rozwiązania plasuje się powyżej 92%.

Wsparcie systemowe

Optymalnym rozwiązaniem, uwzględniającym zarówno interes właściciela firmy, a jednocześnie troskę o relacje z kontrahentem, jest windykacja online. Dzięki usłudze internetowej użytkownik jest prowadzony przez cały proces. – Poprzez wsparcie systemu każdy przedsiębiorca może przeprowadzić samodzielnie działania idące w kierunku odzyskania pieniędzy, poczynając od tzw. windykacji polubownej. Do tego etapu zalicza się wezwanie do zapłaty, negocjacje online czy informacja o umieszczeniu dłużnika na giełdzie długów lub wpisaniu go do rejestru BIG InfoMonitor. Następnie można przejść do postępowania sądowego, czyli wystosowania pozwu do sądu lub e-sądu. Efektem postępowania sądowego jest nakaz lub wyrok i użytkownik systemu może skorzystać z gotowych wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jak wynika z naszych badań, aż 59% pierwszych kroków, jakie podejmują przedsiębiorcy przy pomocy systemu Vindicat, to właśnie wygenerowanie w systemie wezwania do zapłaty, wysyłanego do dłużnika emailem, SMS-em lub listem poleconym. W 20% przypadków pierwszy krok polegał na wezwaniu dłużnika do negocjacji spłaty długu, a w 13% było to wysłanie informacji o upublicznieniu danych na giełdzie długów. Wszystkie te działania to elementy windykacji polubownej – tłumaczy Bogusław Bieda, prezes zarządu Vindicat.pl

Czas ma znaczenie

Według raportu kluczowy dla sukcesu windykacji jest okres przeterminowania faktury. W przypadku należności, których przeterminowanie nie przekracza 90 dni użytkownicy systemu uzyskują aż 92% skuteczności w kwestii zwrotu pieniędzy. Wynik ten, w zestawieniu z 62% długów odzyskiwanych na własną rękę, robi wrażenie. – Efektywność narzędzia uzależniona jest od czasu przeterminowania należności. Warto zauważyć, że w przypadku korzystania z systemu efektywność spada wraz z wydłużaniem się terminu zaległości, ale jest to spadek stosunkowo niewielki. Wyniki mówią same za siebie – przedsiębiorca, działając na własną rękę, po upływie 161 dni od daty płatności ma zaledwie 47% szans na odzyskanie należnej kwoty. Z kolei windykacja przy wsparciu platformy Vindicat kończy się sukcesem w 80% takich przypadków  – tłumaczy Bogusław Bieda.

Wielkość zadłużenia a skuteczność odzyskiwania należności

Średnia wartość faktur, które windykowane są w systemie Vindicat.pl to ponad 7 tys. zł. Z raportu wynika jednak, że przedział ten waha się od 1 tys. do ponad 800 tys. złotych. Co ciekawe, skuteczność do 161 dni po terminie zapłaty nie jest mocno czuła na windykowaną kwotę. Efektywność obniża się przy kwotach powyżej 20 tys. do poziomu ok. 72%. – To wciąż bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę czas – ponad 5 miesięcy przeterminowania – oraz oczywiście znaczną kwotę należności. To pokazuje, że system dobrze się sprawdza także w przypadkach, kiedy przedsiębiorca stracił już nadzieję na odzyskanie długu – dodaje Bogusław Bieda.

Nowoczesne rozwiązania online dla biznesu to obszar coraz częściej wykorzystywany w codziennej pracy przedsiębiorców.