uslugi biura geodezyjnego

Biuro geodezyjne – czym się zajmuje?

Każdy z nas, chociażby przy budowie domu zetknął się z wieloma różnymi specjalistami, których dotąd nie znaliśmy. Jednym z nich jest właśnie geodeta, którego opinia jest niezbędna dla wniesienia nowego budynku. Ten zawód jest stosunkowo rzadko spotykany, dlatego większość ludzi nie ma pojęcia, kim jest geodeta, co robi i jakie usługi świadczy.

Kim właściwie jest geodeta i jak nim zostać?

Wbrew pozorom taki zawód jest bardzo ciekawy, chociażby ze względu na pracę w terenie. Ktoś, kto w przyszłości chciałby go wykonywać, musi ukończyć uczelnie wyższą na kierunku geodezja i kartografia oraz zdobyć wszelkie specjalistyczne uprawnienia geodezyjne poprzez zdanie egzaminu zawodowego. Od kandydata na taki kierunek wymaga się ogromnej wyobraźni przestrzennej, ale i znajomości wielu kluczowych dziedzin z zakresu nauk ścisłych takich jak matematyka, fizyka czy chemia. Poza tym geodeta musi mieć dobrą orientację w terenie.

Powinniśmy wiedzieć, że zdecydowana część pracy odbywa się w terenie, lecz funkcjonuje także biuro geodezyjne w Lublinie. Geodeci stosują nowoczesne metody opracowywania zdjęć lotniczych i satelitarnych, wykonują pomiary, projektują z wykonanie specjalistycznych narzędzi Computer Aided Design, posługują się systemami odniesienia i układami współrzędnych, obsługują narzędzia do pomiaru geodezyjnego, redagują i opracowują mapy.

Jakie usługi geodezyjne są oferowane?

Większości ludzi wydaje się, że praca geodety opiera się jedynie na wykonywaniu pomiarów. Nic bardziej mylnego. Wprawdzie to najczęstsze zadania, jakie są wykonywane, natomiast możliwości jest więcej. Opinia geodety jest konieczna do tego, aby rozpocząć budowę inwestycji budowlanej lub drogi. Z usług firm geodezyjnych najczęściej korzystają firmy z branży budowlanej lub kopalnianej.

Usługi, jakie świadczy biuro geodezyjne to najczęściej: wyceny nieruchomości, opracowywanie map, wykonywanie prac geodezyjnych związanych z gospodarką nieruchomościami, zakładanie i prowadzenie katastru, pomiary terenowe i pomiary powykonawcze w Lublinie, podziały gruntów i działek, wznawianie granic oraz rozgraniczenia, tyczenia budynków, obsługa inwestycji budowlanych geodezyjna obsługa tras drogowych.