zwolnienie lekarskie

Czy opłaca się przedłużać L4 na weekend?

Kiedy dolegliwości chorobowe lub niedyspozycja bliskiej osoby nie pozwalają wykonywać obowiązków zawodowych, zwolnienie lekarskie jest niezbędne. Obecnie wystawiane elektronicznie L4, czyli tzw. e-ZLA, to jedyny formalny dokument umożliwiający usprawiedliwienie nieobecności i otrzymanie zasiłku za czas choroby. Jednak co w sytuacji, kiedy okres niezdolności do pracy przekracza tydzień? Czy w takim przypadku pracownikowi należy się wynagrodzenie chorobowe za weekendy i święta, jak i inne dni standardowo wolne od wykonywania obowiązków zawodowych? O tym w poniższym artykule.

Ustalenie wynagrodzenia za pracę a przepisy

Przepis § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. jednoznacznie definiuje kwestie wynagrodzenia. W celu określenia wysokości wynagrodzenia, które jest ustalone w stawce miesięcznej w stałej wysokości, za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik za pozostałą część tego miesiąca otrzymał miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez 30. Tak otrzymaną kwotę następnie należy pomnożyć przez liczbę dni, które zawarte są w zwolnieniu lekarskim.

Otrzymana w ten sposób kwota wynagrodzenia odejmowana jest od wynagrodzenia, które należne jest pracownikowi za cały miesiąc. Przepis § 11 rozporządzenia stosuje się również w przypadku zasiłku należnego pracownikowi i przewidzianego w przepisach o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, jak i również świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby czy macierzyństwa.

Ciągłość zwolnienia lekarskiego L4 a weekend

Zwolnienie lekarskie L4 to przywilej pracowniczy. Pracownik poniżej 50 roku życia może przebywać na zwolnieniu chorobowym 33 dni w roku kalendarzowym. Osoby powyżej tego wieku mają możliwość wykorzystania maksymalnie 14 dni. Wówczas od 34 (lub 15) dnia niezdolności do pracy należny jest zasiłek chorobowy, który wypłacany jest z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednak co w sytuacji,gdy zwolnienie wykracza poza dni robocze? Otóż ciągłość L4 a weekend wyjaśnia art. 80 kodeksu pracy [Prawo do wynagrodzenia za pracę wykonaną]. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy, tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy zezwalają na to.

Tym samym pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może korzystać z wynagrodzenia w czasie, kiedy nie jest zdolny do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy obejmuje dni od niej wolne, pracownikowi również przysługuje świadczenie za każdy dzień (w tym soboty i niedziele, jak i święta), dla którego lekarz stwierdził niezdolność do wykonywania pracy. Co ważniejsze, zwolnienie chorobowe L4 na dziecko traktowane jest tak samo. Kiedy okres L4 przekracza tydzień, po prostu następuje ciągłość takiego zwolnienia lekarskiego.

Więcej przydatnych informacji na temat zatrudnienia, wynagrodzenia, zasiłków, świadczeń pracowniczych, czasu i stosunku pracy, urlopów, nieobecności w pracy, umów cywilnoprawnych, kariery, znajdą Państwo w serwisie Poradnik Pracownika.