szkodliwe czynniki wplywajace na prace

Czynniki szkodliwe w środowisku pracy

Czynniki szkodliwe, mogą okazać się niebezpieczne dla zdrowia, ale nawet i życia pracownika. Mogą one skutkować różnymi chorobami, a nawet trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Takie warunki pracy, mogą wpływać nie tylko na zdrowie, ale mogą oddziaływać na efektywność pracy. Trzy czynniki, wpływają na szkodliwe warunki w pracy: uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne. Dużo zależy od stężenia, oddziaływania, ale także od godzinowego wymiaru pracy.

Rodzaje czynników a ich szkodliwość

Czym właściwie różnią się od siebie poszczególne rodzaje czynników?

  • Czynniki uciążliwe, są to czynniki które w sposób bezpośredni nie oddziałują na nasze zdrowie, ale mogą obniżać komfort pracy, przez co wpływa na produktywność pracownika.

  • Czynniki szkodliwe, jego działanie, może mieć wpływ na nasze zdrowie.

  • Czynniki niebezpieczne, mogą być przyczyną różnych urazów, pogorszenia stanu zdrowia lub nawet śmierci.

Czynniki szkodliwe a obowiązki pracodawcy

Czynniki szkodliwe, powinny podlegać stałemu monitorowaniu. Badania oraz pomiary czynników szkodliwych, trzeba wykonać nie później niż 30 dni, od rozpoczęcia działalności. Pracownik, musi poinformować pracowników o narażeniu na oddziaływanie czynników, o aktualnych wynikach pomiarów. Powinien udostępnić wyniki oraz objaśnienia. Powinien również, na bieżąco prowadzić rejestr czynników, występujących na stanowisku pracy.

Pomiary czynników szkodliwych w środowisku pracy

Pierwszym krokiem, do przeprowadzenia badań czynników szkodliwych w środowisku pracy, jest ich identyfikacja, oraz tzw. ocena ryzyka zawodowego. Zarządzanie nim, pozwala pracodawcy na identyfikację tych czynników, jak i na zastosowanie zapobiegających działań. Prowadzenie tych badań, pomaga w ocenie narażenia pracownika na dany, występujący czynnik oraz daje mu sygnał, aby coś poprawić w całym procesie pracy.

Środowiskiem pracy, nazywamy warunki materialne, które określane są jako warunki fizyczne, biologiczne i chemiczne, które są obecne w procesie pracy. Głównym argumentem, za wykonywaniem pomiarów, jest troska pracodawcy o zdrowie i życie pracowników, aby to zapewnić, trzeba eliminować oraz minimalizować czynniki szkodliwe. Dzięki pomiarom, pracodawca dostaje odpowiedź, jak duże jest natężenie czynnika oraz czy należy już coś z tym robić.

Częstotliwość pomiarów, głównie zależy od rodzaju czynnika oraz jego ostatniego wyniku. Pomiary, mogą jedynie wykonywać laboratoria z otrzymaną akredytacją, właśnie w tym zakresie. Oprócz nich, pomiary mogą być wykonywane przez:

  • Wyższe uczelnie, instytucje naukowe,

  • Laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  • Laboratoria osób fizycznych które mają odpowiednie kompetencje.

Wszystkie wykonane wyniki, pracodawca musi przechowywać nie krócej niż 3 lata od ich wykonania.