uklad pneumatyczny

Jak utrzymywać stałe ciśnienie w układzie pneumatycznym?

Zapewnienie optymalnych warunków do działania narzędzi i urządzeń podłączonych do instalacji pneumatycznej wymaga ich zasilania sprężonym powietrzem o odpowiednim, najlepiej stałym ciśnieniu. Istnieje specjalna kategoria urządzeń, reduktorów, które powstały z myślą o realizacji tego typu zadań. Reduktor ciśnienia powietrza jest rodzajem zaworu z manometrem, który obniża wartość ciśnienia powietrza na wyjściu do poziomu ustawionego na urządzeniu pomiarowym.

Budowa reduktora ciśnieniowego dla instalacji pneumatycznej

Obok tradycyjnych zaworów odcinających dopływ medium, którym w przypadku instalacji pneumatycznych jest sprężone powietrze, w tego typu instalacjach stosuje się również bardziej specjalistyczne zawory zdolne do regulowania poziomu ciśnienia. Reduktory ciśnienia powietrza są specyficzną wersją zaworów. Nie odcinają przepływu medium, a jedynie regulują ciśnienia na wyjściu. Dzięki temu podłączone do instalacji urządzenia mogą pracować z optymalną sprawnością i nie są narażone na uszkodzenie. Reduktor ciśnienia powietrza składa się zatem z kilku różnych zaworów i urządzenia mierzącego ciśnienia, czyli z manometru. To właśnie dzięki urządzeniu pomiarowemu można ustalić pożądaną wartość ciśnienia wyjściowego, do której reduktor obniży wartość ciśnienia wejściowego.

Zastosowania reduktorów ciśnienia powietrza

Zaworów regulujących poziom ciśnienia w układach pneumatycznych używa się przede wszystkim w celu ochrony urządzeń końcowych, a także dla zapewnienia optymalnych warunków działania całej instalacji pneumatycznej. Reduktor ciśnienia powietrza sprawia, że do urządzenia wykonawczego trafia sprężone powietrze pod odpowiednim ciśnieniem, co automatycznie przekłada się na zmaksymalizowanie efektywności jego działania. W związku z tym, że reduktory ciśnieniowe dla instalacji pneumatycznych mają za zadanie obniżać wartość ciśnienia powietrza, najczęściej stosuje się je w instalacjach wysokociśnieniowych. Przykładowy model tego typu urządzenia ma zdolność do obsługi ciśnienia wejściowego na poziomie od 1 do 15 bar i oferuje zakres regulacji ciśnienia wyjściowego do poziomu od 0,5 do 8,5 bar.

Utrzymywanie stałej wartości ciśnienia powietrza dostarczanego do urządzeń podłączonych do instalacji pneumatycznej jest kluczowe dla zagwarantowania ich pełnej sprawności działania. W tym celu, w instalacjach stosuje się ciśnieniowe reduktory powietrza. Takie urządzenia pozwalają dostosować wartość ciśnienia do wymagań konkretnego modelu narzędzia lub innego elementu wykonawczego instalacji pneumatycznej.