Testy Gallupa – w jaki sposób mogą pomóc w rozwoju Twojego zespołu?

Wypalenie zawodowe to jedna z częstszych przyczyn rezygnacji z pracy czy całkowitego przebranżowienia. Może być ono spowodowane między innymi przez niewłaściwe dobranie roli czy to przez siebie samego, czy niewłaściwe zarządzanie talentem przez przełożonych. Poniższy artykuł zostanie poświęcony wyjaśnieniu, w jaki sposób testy Gallupa mogą pomóc Twojemu zespołowi.

Jak zarządza się talentami?

Siłą rzeczy każdy człowiek posiada słabe i mocne strony. Najlepiej czuje się, wykorzystując maksimum potencjału tych drugich. Są to jego naturalne predyspozycje, których rozwój przychodzi mu z łatwością. Jest to więc proces przyjemny i satysfakcjonujący. Drugą stroną tego medalu jest zmuszanie pracownika do intensywnej pracy nad poprawą jego słabości. Często są to czynności, których zwyczajnie nie lubi, więc samo paranie się nimi jest dla niego nieprzyjemne i wypalające.

Test Gallupa – geneza

Początków tej dobroczynnej metody należy upatrywać w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wtedy to Donald O. Clifton założył Selection Research Institute, w ramach którego udało mu się wyróżnić trzydzieści cztery talenty, jakie mogą przejawiać pracownicy bez względu na stanowisko i branżę. W 1988 roku SRI został nabyty przez Instytut Gallupa, którego historia sięga roku 1935, kiedy to George Gallup ustanowił placówkę badającą różne rozwiązania biznesowe. Od tamtego momentu test nosi miano testu Gallupa.

Test Gallupa – zalety

Jak już wspomniano, test wyróżnia trzydzieści cztery cechy. Oczywiście kilka z nich będzie wiodło prym, inne będą przejawiały się w mniejszym (czasem wręcz marginalnym czy zerowym) stopniu. Co za tym idzie, narzędzie oferowane przez Instytut Gallupa daje miliony kombinacji. Szanse na spotkanie dwóch osób o identycznej konfiguracji pięciu najmocniejszych cech wynosi jeden to ponad trzydziestu milionów. Jest to jego przewaga nad innymi narzędziami. Te lubują się w uśrednieniach – na podstawie uzyskanego indywidualnego wyniku „wpychają” wypełniającego w ramy jednego z dostępnych typów osobowości.

Test Gallupa umożliwia więc zindywidualizowany model zarządzania. To zaś przynosi same zalety. Przede wszystkim przekłada się to na zmniejszoną rotację personelu. Pracownicy czują się zadowoleni i w związku z tym mniej chętnie przechodzą do konkurencji. Co więcej, uzyskuje się większe zaangażowanie, a przy tym mniej konfliktów w zespole. Stąd już prosta droga do poprawionych wyników organizacji.

Jakie talenty bada test?

Kompetencje zostaną tu przedstawione w porządku alfabetycznym swoich angielskich nazw. Są to, kolejno:

 • osiąganie,
 • aktywowanie (zamiana idei w działanie),
 • adaptacja do okoliczności,
 • analiza,
 • organizowanie (zasobów lub pracy),
 • pryncypialność (skupienie na celu),
 • dowodzenie,
 • komunikatywność,
 • skłonność do rywalizacji,
 • współzależność (wykrywanie powiązań),
 • bezstronność,
 • kontekst (badanie wpływu przeszłości na teraźniejszość),
 • rozwaga,
 • rozwijanie innych,
 • dyscyplina,
 • empatia,
 • ukierunkowanie na cel (z minimalnymi zmianami),
 • wizjonerstwo,
 • ugodowość,
 • odkrywczość,
 • integrowanie wykluczonych,
 • zbieranie danych,
 • indywidualizacja,
 • uczenie się,
 • maksymalizacja,
 • optymizm,
 • nawiązywanie relacji,
 • odpowiedzialność,
 • naprawianie,
 • wiara w siebie,
 • poważanie,
 • strateg,
 • urok osobisty.