Wskazania do terapii rodzinnej – kiedy warto z niej korzystać?

Terapia psychologiczna może odbywać się nie tylko indywidualnie. Również może być ona prowadzona w większej grupie. Przykładem jest terapia rodzinna, która przeznaczona jest dla członków rodzin. W jakich sytuacjach warto skorzystać z tego typu terapii? Zobacz wskazania i sprawdź, gdzie dostępna jest tego typu terapia.

Na czym polega terapia rodzinna?

Terapia rodzinna czy terapia rodzin jest rodzajem psychoterapii, w której biorą udział członkowie rodziny, na przykład małżonkowie z dziećmi. Celem terapii jest uzyskanie lepszego zrozumienia i rozwiązania problemów trapiących rodzinę.

Członkowie rodziny uczestniczą w terapii wspólnie wtedy, gdy problem dotyka zarówno jedną osobę, jak i kilka osób w rodzinie. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie lepszych efektów, ponieważ trudności natury psychologicznej mogą dotyczyć wszystkich członków rodziny i wpływać na ich samopoczucie.

Terapia rodzin polega na systematycznych spotkaniach z psychoterapeutą. Zazwyczaj dla uzyskania pierwszych efektów konieczne jest uczestniczenie w niej kilkukrotnie, ale przy bardziej skomplikowanych problemach terapia ta powinna być prowadzona przez dłuższy czas.

Terapia rodzin – kiedy jest wskazana?

Wśród głównych wskazań do terapii rodzinnej zaliczają się przede wszystkim:

  • Traumatyczne wydarzenia, na przykład śmierć jednego z członków rodziny, uczestniczenie w wypadku, katastrofie,

  • Uzależnienie jednego z członków rodziny, które oddziałuje na inne osoby,

  • Problemy z porozumiewaniem się w rodzinie, które owocują w częstych kłótniach, konfliktach między członkami rodziny,

  • Problemy wychowawcze dotyczące dzieci, które mogą również dotyczyć edukacji, na przykład objawiać się w wagarowaniu, agresji,

  • Brak poczucia więzi pomiędzy członkami rodziny, na przykład na skutek długiego wyjazdu jednego z małżonków,

  • Zaburzenia odżywiania u jednego z członków rodziny, na przykład bulimia, anoreksja.

Gdzie można skorzystać z terapii rodzinnej?

Terapią rodzinną zajmują się psychoterapeuci. Swoje usługi świadczą oni przede wszystkim w centrach i gabinetach psychoterapii, gdzie można skorzystać z kompleksowego wsparcia w przypadku problemów z psychologicznych.

Kompleksowa terapia rodzinna Poznań – z pomocy można skorzystać w placówkach zajmujących się psychoterapią.

Terapie prowadzone są zarówno w ośrodkach z umową z NFZ, jak i w tych działających prywatnie. Ze względu na długi czas oczekiwania na wizyty w ramach NFZ wielu pacjentów decyduje się na skorzystanie z pomocy prywatnie. Ceny wizyt rozpoczynają się od około 100 złotych.