posesja

Jak działają instalacje alarmowe?

Instalacje alarmowe to jeden z najbardziej rozpowszechnionych systemów zabezpieczeń stosowanych zarówno w domach, jak i w przedsiębiorstwach. Ich głównym celem jest wykrycie nieautoryzowanego dostępu do chronionego obiektu oraz powiadomienie właściciela lub służb ochrony o sytuacji zagrożenia. W tym artykule przyjrzymy się, jak działają instalacje alarmowe, jakie elementy je tworzą oraz jakie korzyści płyną z ich stosowania.

Wprowadzenie do instalacji alarmowych

Instalacje alarmowe w Wadowicach składają się z kilku podstawowych elementów, które współpracują ze sobą, aby zapewnić skuteczne zabezpieczenie obiektu przed włamaniem. Najważniejszym elementem jest centrala alarmowa, która stanowi mózg całego systemu. To do niej docierają sygnały z czujników umieszczonych w różnych częściach obiektu, a następnie decyduje o odpowiedniej reakcji na wykryte zagrożenie. Inne kluczowe elementy to czujniki ruchu, magnetyczne kontaktrony drzwiowe i okienne oraz sygnalizatory akustyczne i optyczne.

Czujniki ruchu i kontaktrony

Czujniki ruchu są jednym z podstawowych elementów instalacji alarmowej, które wykrywają ruch osób lub zwierząt w chronionym obszarze. Działają na zasadzie zmiany promieniowania podczerwonego (PIR) lub mikrofalowego (MW), które są emitowane przez ciepłe ciała. Kontaktrony, z kolei, monitorują otwieranie drzwi i okien. Składają się z dwóch części – jednej umocowanej na ramie drzwi czy okna, a drugiej na ościeżnicy. Gdy obie części są blisko siebie, obwód jest zamknięty, natomiast gdy drzwi czy okno zostają otwarte, obwód się przerywa, co jest sygnałem dla centrali alarmowej.

Sygnalizatory akustyczne i optyczne

Główną funkcją sygnalizatorów akustycznych i optycznych jest informowanie otoczenia oraz właściciela lub służb ochrony o włamaniu. Sygnalizatory akustyczne emitują głośny dźwięk syreny alarmowej, który ma na celu zniechęcenie włamywacza do dalszej penetracji obiektu oraz zaalarmowanie sąsiadów. Sygnalizatory optyczne zwykle przyjmują formę migających świateł, które wskazują miejsce zagrożenia i przyciągają uwagę osób znajdujących się w pobliżu. Oba rodzaje sygnalizatorów są nieodzownym elementem każdej instalacji alarmowej.