Jak rozliczyć przychód z wynajmu mieszkania?

Wynajmujesz mieszkanie? Musisz zapłacić podatek. Podatek od wynajmu mieszkania można rozliczyć zgodnie z zasadami ogólnymi lub ryczałtem. Od stycznia bieżącego roku zniesiono obowiązek składania oświadczenia do urzędu skarbowego o wyborze formy opodatkowania wynajmu. Decydując się na jedną z form wystarczy dokonać wpłaty z odpowiednim tytułem.

Jak rozliczyć wynajem zgodnie z zasadami ogólnymi?

Rozliczenie podatku na zasadach ogólnych to rozliczenie według skali podatkowej. Podatek naliczany i odprowadzany jest od osiągniętego dochodu, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego z wynajmu mieszkania można zaliczyć m. in.:

  • odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego mieszkania,
  • wydatki poniesione na wyposażenie mieszkania (meble, sprzęt AGD),
  • opłaty za media,
  • wydatki poniesione na remont mieszkania.
  • wszystkie poniesione koszty powinny być odpowiednio udokumentowane.

Oprócz możliwości odliczenie kosztów uzyskania przychodu, rozliczenie na zasadach ogólnych daje także możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która obecnie wynosi 8 000 zł.

Stawka podatku jest zależna od wysokości osiągniętego dochodu. Zgodnie ze skalą podatkową może ona wynosić 18% jeżeli dochód roczny nie przekracza 85 528 zł lub 32% w przypadku dochodu powyżej 85 528 zł.

W przypadku wyboru tej formy opodatkowania podatnik powinien pamiętać o opłacaniu comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w których nastąpiło uzyskanie dochodu.

Rozliczenie roczne należy złożyć w terminie do 30. kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Szukasz mieszkania inwestycyjnego nad morzem? Odwiedź: https://baltickorona.pl/apartamenty-sprzedaz/

Rozliczenie wynajmu ryczałtem

Drugą formą opodatkowania możliwą do wyboru w przypadku uzyskiwania przychodu z tytułu najmu jest ryczałt. Podobnie jak w przypadku rozliczania na zasadach ogólnych, ryczałt naliczany jest według dwóch stawek: 8, 5% do kwoty 100 000 zł oraz 12, 5% po jej przekroczeniu. W przypadku wspólności majątkowej limit w wysokości 100 000 zł dotyczy obojga małżonków łącznie. Zasadniczą różnicą jest jednak to, że podatek nalicza się od osiągniętego przychodu. Podatnik nie ma możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu. W związku z tym, wiele osób stosuje w umowie najmu zapis przenoszący obowiązek ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją mieszkania (np. opłaty za media, czynsz do spółdzielni mieszkaniowej) na najemcę.

Obliczoną kwotę ryczałtu należy wpłacić do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania przychodu. Na złożenie deklaracji rocznej podatnik ma czas od 15. lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym osiągnął przychód.

Zobacz także: https://apem.com.pl/gdzie-kupic-mieszkanie-na-rynku-wtornym-czy-pierwotnym/