Outsourcing procesowy – dla kogo?

Coraz więcej polskich przedsiębiorców decyduje się na outsourcing procesowy, w którym to Agencja Pośrednictwa Pracy przejmuje całe systemy produkcyjne, czy też operacyjne w zakładzie pracy Klienta, zajmując się również nadzorem nad ich efektami. Dla kogo sprawdzi się najlepiej zatrudnienie pracowników ze Wschodu w oparciu o outsourcing procesowy?

Pracownicy z Azji – na czym polega outsourcing procesowy?

Stale rosnąca konkurencja i brak rąk do pracy to poważny problem wielu polskich i europejskich sektorów gospodarki. Konieczne okazuje się poszukiwanie nowych sposobów na zapełnienie wakatów i maksymalnie zoptymalizowane wykorzystanie siły roboczej. Rozwiązaniem są oczywiście pracownicy ze Wschodu, a zwłaszcza w ostatnim czasie pracownicy z Azji, w tym między innymi pracownicy z Filipin (https://bisar.pl/dywersyfikacja-pracownikow-filipinczycy/). Zainteresowaniem w Bisar cieszy się zwłaszcza outsourcing procesowy, który polega na przejęciu przez nas całych linii lub procesów w firmie Klienta. W ramach outsourcingu procesowego Bisar odpowiada nie tylko za pracowników i ich rozliczenia kadrowo-płacowe, ale również za efekt i wydajność ich pracy.

Outsourcing procesowy – dla kogo?

Bez wątpienia outsourcing procesowy jest idealnym rozwiązaniem dla dużych przedsiębiorstw, które cierpią na regularny niedobór rąk do pracy. Zatrudnienie pracowników z Azji w ramach outsourcingu procesowego pozwala utrzymać ciągłość produkcji, co w konsekwencji przekłada się na ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa. To również doskonały sposób na zmniejszenie etatów w firmie oraz zmniejszenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej. W ramach outsourcingu pracownicy z Azji zatrudniani są przez Agencję Pracy – przedsiębiorca otrzymuje wyłącznie fakturę za usługi Agencji i nie interesują go sprawy związane z ZUS, US, kontrolami urzędowymi itp.

Zalety outsourcingu procesowego

Niewątpliwą zaletą outsourcingu pracowniczego jest odciążenie firmy oraz przeniesienie odpowiedzialności za pracowników z Azji i ich wyniki pracy na Agencję Bisar. 100% nadzór nad efektami pracy Azjatów pozwala nam zmaksymalizować ich wydajność oraz zmniejszyć rotację. W ramach outsourcingu procesowego to my dbamy o wszelkie formalności związane z pobytem pracowników z Azji, z ich zakwaterowaniem, szkoleniami, badaniami lekarskimi, motywowaniem, kontrolowaniem, czy też monitorowaniem wyników. Przejmujemy również na siebie odpowiedzialność za pracowników z Azji przed instytucjami kontrolującymi, w tym ZUS-em, PIP, Strażą Graniczną, a także na bieżąco prowadzimy wszelkie niezbędne ewidencje.

Artykuł powstał we współpracy z serwisem bisar.pl