Woman working with finances on the table. Money, papers

Refinansowanie kredytu hipotecznego

Refinansowanie kredytu hipotecznego to nic innego jak przeniesienie go do innego banku. Co daje przeniesienie kredytu do innego banku? W niektórych przypadkach refinansowanie kredytu pozwala na zmniejszenie miesięcznej raty kredytu, jak również  zmniejszenie całkowitej kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty. Jeżeli refinansowanie kredytu miałoby się wiązać dla nas z oszczędnościami to dlaczego z niego nie skorzystać? Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu tematowi.

Refinansowanie kredytu

Kredyty hipoteczne to kredyty zawierane zwykle na 20-30 lat. Po kilku latach spłaty zobowiązania może okazać się, że sytuacja na rynkach finansowych uległa zmianie i obecnie oferowane są o wiele korzystniejsze kredyty niż kilka lat temu. W takich sytuacjach warto rozważyć możliwość refinansowania kredytu. Kredyt refinansowy polega na zaciągnięciu nowego zobowiązania, którym spłacamy poprzedni dług. A zatem spłacamy obecny kredyt i jednocześnie zaciągamy nowy na lepszych warunkach.

Czy warto przenieść kredyt do innego banku?

Przeniesienie (refinansowanie) kredytu jest korzystne między innymi w sytuacji gdy aktualnie banki oferują atrakcyjniejsze warunki umowy. Zatem w pierwszym kroku należy zapoznać się z aktualną ofertą bankową i porównać ją z warunkami, które mamy obecnie. Jeżeli nie posiadamy w tym zakresie odpowiedniej wiedzy możemy zwrócić się o pomoc do analityka finansowego. Refinansowanie kredytu jest opłacalne między innymi w sytuacji, gdy suma odsetek starego kredytu przekracza sumę odsetek nowego kredytu powiększoną o koszty przeniesienia (np. prowizję nowego banku).

Ponadto spłacając dane zobowiązanie poprawiamy naszą historię i zdolność kredytową. Może mieć to znaczenie w przyszłości przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

Procedura refinansowania kredytu hipotecznego

Przeniesienie kredytu do innego banku wymaga podjęcia inicjatywy przez kredytobiorcę. Formalności z tym związane są niemal analogiczne jak w przypadku gdy występuje się o udzielenie nowego kredytu. Na początku należy złożyć wniosek o refinansowanie kredytu do wybranego banku. Wybrany przez nas bank będzie musiał zweryfikować naszą zdolność kredytową, przeanalizować historię spłat a także wycenić nieruchomość. Następnie bank wydaje decyzję czy zgadza się na przeniesienie kredytu czy też nie. Po podpisaniu umowy kredytu z nowym bankiem następują rozliczenia już pomiędzy bankami.

Zastanawiając się nad przeniesieniem kredytu hipotecznego do innego banku nasuwa się pytanie ile kosztuje refinansowanie kredytu. Wskazać należy, że wartość opłat dodatkowych związanych z przeniesienie kredytu do innego banku zależna jest od warunków określonych przez bank. Warto zatem przed podjęciem decyzji o przeniesieniu kredytu do innego banku dokładnie ustalić jaka byłaby to kwota kosztów dodatkowych. Informację tą najprościej uzyskać poprzez kontakt z pracownikiem banku.

Oprocentowanie zmienne

Obecnie większość udzielanych kredytów to kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Największą wadą kredytu z oprocentowaniem zmiennym jest spory wzrost rat w przypadku podwyżek stóp procentowych. Alternatywą jest zaciągniecie kredytu z oprocentowaniem stałym. Oprocentowanie stałe w zależności od oferty danego banku gwarantuje stałą ratę zazwyczaj na 5 lat lub 7 lat. Do czasu gdy wyraźnie nie wzrosną stopy procentowe kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest tańszy niż przy oprocentowaniu stałym. Z kredytami z oprocentowaniem zmiennym powiązany jest temat wadliwości wskaźnika WIBOR, na podstawie którego wyliczane jest oprocentowanie tych kredytów. Wiele z kredytów złotówkowych opartych o wskaźnik WIBOR może zawierać postanowienia niedozwolone, dlatego też część z kredytobiorców zdecydowała się już teraz wytoczyć pozew WIBOR przeciwko bankowi. Co ważne, co do zasady jeżeli spłacimy w całości kredyt złotówkowych dalej mamy możliwość zakwestionowania umowy kredytowej przed sądem. Spłata kredytu nie eliminuje bowiem jej wadliwości.