Woman working with finances on the table. Money, papers

Refinansowanie kredytu hipotecznego to nic innego jak przeniesienie go do innego banku. Co daje przeniesienie kredytu do innego banku? W niektórych przypadkach refinansowanie kredytu pozwala na zmniejszenie miesięcznej raty kredytu, jak również  zmniejszenie całkowitej kwoty zobowiązania pozostałego do spłaty. Jeżeli refinansowanie kredytu miałoby się wiązać dla nas z oszczędnościami to dlaczego z niego nie skorzystać? Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu tematowi.

Refinansowanie kredytu

Kredyty hipoteczne to kredyty zawierane zwykle na 20-30 lat. Po kilku latach spłaty zobowiązania może okazać się, że sytuacja na rynkach finansowych uległa zmianie i obecnie oferowane są o wiele korzystniejsze kredyty niż kilka lat temu. W takich sytuacjach warto rozważyć możliwość refinansowania kredytu. Kredyt refinansowy polega na zaciągnięciu nowego zobowiązania, którym spłacamy poprzedni dług. A zatem spłacamy obecny kredyt i jednocześnie zaciągamy nowy na lepszych warunkach.

Czy warto przenieść kredyt do innego banku?

Przeniesienie (refinansowanie) kredytu jest korzystne między innymi w sytuacji gdy aktualnie banki oferują atrakcyjniejsze warunki umowy. Zatem w pierwszym kroku należy zapoznać się z aktualną ofertą bankową i porównać ją z warunkami, które mamy obecnie. Jeżeli nie posiadamy w tym zakresie odpowiedniej wiedzy możemy zwrócić się o pomoc do analityka finansowego. Refinansowanie kredytu jest opłacalne między innymi w sytuacji, gdy suma odsetek starego kredytu przekracza sumę odsetek nowego kredytu powiększoną o koszty przeniesienia (np. prowizję nowego banku).

Ponadto spłacając dane zobowiązanie poprawiamy naszą historię i zdolność kredytową. Może mieć to znaczenie w przyszłości przy zaciąganiu kolejnych zobowiązań.

Procedura refinansowania kredytu hipotecznego

Przeniesienie kredytu do innego banku wymaga podjęcia inicjatywy przez kredytobiorcę. Formalności z tym związane są niemal analogiczne jak w przypadku gdy występuje się o udzielenie nowego kredytu. Na początku należy złożyć wniosek o refinansowanie kredytu do wybranego banku. Wybrany przez nas bank będzie musiał zweryfikować naszą zdolność kredytową, przeanalizować historię spłat a także wycenić nieruchomość. Następnie bank wydaje decyzję czy zgadza się na przeniesienie kredytu czy też nie. Po podpisaniu umowy kredytu z nowym bankiem następują rozliczenia już pomiędzy bankami.

Zastanawiając się nad przeniesieniem kredytu hipotecznego do innego banku nasuwa się pytanie ile kosztuje refinansowanie kredytu. Wskazać należy, że wartość opłat dodatkowych związanych z przeniesienie kredytu do innego banku zależna jest od warunków określonych przez bank. Warto zatem przed podjęciem decyzji o przeniesieniu kredytu do innego banku dokładnie ustalić jaka byłaby to kwota kosztów dodatkowych. Informację tą najprościej uzyskać poprzez kontakt z pracownikiem banku.

Oprocentowanie zmienne

Obecnie większość udzielanych kredytów to kredyty z oprocentowaniem zmiennym. Największą wadą kredytu z oprocentowaniem zmiennym jest spory wzrost rat w przypadku podwyżek stóp procentowych. Alternatywą jest zaciągniecie kredytu z oprocentowaniem stałym. Oprocentowanie stałe w zależności od oferty danego banku gwarantuje stałą ratę zazwyczaj na 5 lat lub 7 lat. Do czasu gdy wyraźnie nie wzrosną stopy procentowe kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest tańszy niż przy oprocentowaniu stałym. Z kredytami z oprocentowaniem zmiennym powiązany jest temat wadliwości wskaźnika WIBOR, na podstawie którego wyliczane jest oprocentowanie tych kredytów. Wiele z kredytów złotówkowych opartych o wskaźnik WIBOR może zawierać postanowienia niedozwolone, dlatego też część z kredytobiorców zdecydowała się już teraz wytoczyć pozew WIBOR przeciwko bankowi. Co ważne, co do zasady jeżeli spłacimy w całości kredyt złotówkowych dalej mamy możliwość zakwestionowania umowy kredytowej przed sądem. Spłata kredytu nie eliminuje bowiem jej wadliwości.