zwiekszenie efektywnosci pracy

System Andon jako sposób na zwiększenie efektywności pracy

Wiele firm poszukuje rozwiązań, dzięki którym przy wykorzystaniu istniejącej już infrastruktury i kadry pracowniczej, można osiągać jeszcze lepsze rezultaty. Odpowiedzią na te potrzeby jest system Andon, umożliwiający obserwowanie procesu produkcji oraz zarządzanie nim w locie, bez zmiany trybu pracy czy wdrażania dodatkowego oprogramowania. Niewątpliwie jest to bardzo duże ułatwienie, które jednocześnie nie wymaga wprowadzania w firmie żadnych istotnych zmian.

Najważniejsze cechy systemu Andon

Wdrożenie systemu Andon jest niezwykle tanie, a jego najbardziej widocznym elementem są tablice informacyjne typu Vorne. Wyświetlają one w dobrze widocznym miejscu kluczowe informacje, takie jak cel na dany dzień, aktualny wynik, efektywność oraz czas wstrzymania produkcji.

Są to oczywiście tylko przykładowe elementy. System Andon oraz tablice Vorne są w pełni konfigurowalne, przez co w każdej chwili można pokazać pracownikom inny wskaźnik, w zależności od potrzeb. Konfiguracja jest intuicyjna i nie wymaga obecności dostawcy – po krótkim przeszkoleniu każdy pracownik jest w stanie zrobić to własnoręcznie, bez żadnego problemu.

Niezwykle pomocne tablice Vorne

Dzięki tablicom Vorne, system Andon umożliwia łatwe porównanie osiągniętych wyników z uprzednio postawionymi celami. Umiejętnie podnosi to poziom motywacji pracowników, jasno poinformowanych o oczekiwaniach wobec nich oraz efektach ich pracy. Choć może się to wydawać błahe, jasne przedstawienie celów i oczekiwań, a także wyników działań, bardzo wyraźnie zwiększa efektywność oraz jakość pracy.

Co więcej, system Andon po prostu ułatwia pracownikom wykonywanie ich codziennych obowiązków. Nie ma już uciążliwej potrzeby pisania raportów, codziennego drukowania wyników lub tworzenia pracochłonnych analiz. Wszystko zawarte jest w Andonie, a konkretnie w dobrze widocznej tablicy Vorne.

Znaczne zwiększenie efektywności

Wiele przedsiębiorstw uznało wizualne zarządzanie produkcją za jeden z największych spośród dotychczasowych przełomów i rewolucji w swojej działalności. Tak wyraźny wzrost efektywności, w tak krótkim czasie, jest wręcz nie do przecenienia. Błyskawiczny proces implementacji redukuje do niezbędnego minimum koszty oraz czas przeznaczony na przeszkolenie załogi.

Raporty produktywności są tworzone automatycznie przez system Andon i przesyłane przy pomocy sieci Ethernet, czyli klasycznego łącza internetowego. Taki sposób pracy jest intuicyjny i automatyczny, a zwolniony z obowiązków ręcznego rejestrowania wyników pracownik może być oddelegowany na inne stanowisko.

System Andon wdrożony został w tysiącach miejsc na całym świecie. To dobrze sprawdzone rozwiązanie, łączące prostotę i funkcjonalność. W każdej chwili można śledzić ponad 100 różnych parametrów pracy, a w razie potrzeby istnieje także możliwość eksportu uzyskanych informacji do formatów typu Word, Excel, SQL czy CSV. Taki kompletny, analityczny system monitorowania pracy sprawdza się w każdym typie przedsiębiorstwa. System warto zaimplementować wszędzie tam, gdzie liczy się stały wzrost wydajności.

Partnerem materiału jest TQMsoft – profesjonalny system andon.