Lean zarządzanie

Lean office – na czym polega?

Źródłem Lean Management jest japońska filozofia kaizen, która dotyczy zarówno życia codziennego, jak i sprawdza się doskonale w biznesie. Z uwagi na fakt, że język japoński charakteryzuje się dużą kontekstowością, dosłowne przetłumaczenie kaizen na życie kulturowe i codzienne nie jest proste. Kai tłumaczy się jako zmianę, natomiast zen – poprawę. Jeśli połączymy oba człony da nam to ciągłe doskonalenie się. W biznesie ta koncepcja oznacza natomiast to, że ulepszanie się nie ma końca.

Jako pierwsza zasadę kaizen zastosowała Toyota. Oznaczało to rozpoczęcie doskonalenia jakości produkowanych przez nią samochodów. W tym wypadku filozofia ta odnalazła się wyłącznie w stale toczącym się procesie. Obecnie wykorzystuje się ją w bardzo wielu dziedzinach biznesu.

Kaizen – jakie ma cele?

Jedną z głównych zasad filozofii kaizen jest to, żeby pamiętać o tym, iż problemy stwarzają możliwości. Warto również skupiać się na rozwiązaniach, które są możliwe do wdrożenia oraz porzucić wymówki, że czegoś po prostu nie da się wykonać. Kolejna ważna kwestia, to branie pod uwagę zdania każdego pracownika oraz nieustanne ulepszanie na każdym polu działalności firmy. Wiadomo, jak to w życiu, nie da się w każdym z działań uniknąć błędu. Jeśli takie się pojawią, trzeba naprawiać je na bieżąco, nie dopuszczać do ich nawarstwiania.

Kaizen ma za zadanie przede wszystkim zredukowanie kosztów ponoszonych przez daną firmę. Przyczynić ma się do tego głównie skrócenie czasu realizacji procesu oraz poprawa jego jakości. Bardzo ważnym aspektem jest także stworzenie optymalnego kryterium nagradzania pracowników oraz oceny ich działań. Nie bez znaczenia jest również dostosowanie techniczne elementów obowiązującego w firmie systemu.

Z koncepcji kaizen wywodzi się Lean Management, czyli szczupłe zarządzanie. To nic innego, jak doskonalenie funkcjonowania firmy na każdym jej polu. Nie ma więc mowy o marnotrawstwie, a jedynie o optymalizacji tworzenia oraz przepływie wartości w procesie wytwarzania. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, warto zainwestować w szkolenie lean.