natezenie ruchu drogowego

Pomiary ruchu – do czego służą?

Pomiary ruchu drogowego są bardzo ważne, ponieważ stanowią podstawowe źródło informacji o ruchu drogowym. Dane, które można dzięki nim zgromadzić, są niezbędne administracji drogowej dla realizacji zadań związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i planowaniem rozwoju sieci drogowej, a co więcej do analiz środowiskowych i ekonomicznych.

Czym jest pomiar ruchu drogowego?

Pomiar ruchu drogowego jest bardzo ważny, ponieważ pozwala na pozyskanie niezbędnych danych. Dotyczą one aktualizacji programów sygnalizacji świetlnej, obliczenia przepustowości dróg, skrzyżowań i węzłów, a także przeprowadzenia analiz w zakresie ochrony środowiska. Są to między innymi obliczenia hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Pomiary ruchu na Śląsku wykorzystywane są także do projektowania organizacji ruchu.

Okresowe pomiary ruchu, a także posiadanie aktualnych danych o jego natężeniu to obowiązek nakładany na zarządców dróg. Reguluje to ustawa o drogach publicznych. Pomiary wykonywane są na drogach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych. Obejmuje to także przejazdy kolejowe. Aby zebrać takie dane, należy zastosować metody ręczne, półautomatyczne, a także automatyczne. Wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt w postaci pętli indukcyjnych, mierników radarowych i wideodetektorów.

Na czym polega pomiar ruchu drogowego?

Pomiar ruchu drogowego jest prosty. Polega on na ustaleniu liczby pojazdów, które pokonują dany odcinek drogi w konkretnej jednostce czasu. Jest to zazwyczaj doba lub godzina. Wykonuje się go z uwzględnieniem tak zwanej struktury rodzajowej. Liczy się tu ilość pojazdów danej kategorii, na przykład rowery, motocykle, samochody, ciężarówki, autobusy i maszyny rolnicze. Poza tym równie ważna jest struktura kierunkowa, czyli ilość pojazdów przemieszczających się w danym kierunku. Takie dane zbierają obserwatorzy, pracujący w terenie lub specjalne urządzenia pomiarowe.

Najkorzystniejszą metodą takiego pomiaru jest oczywiście wideorejestracja. Jest ona bardzo dokładna, natomiast rejestratory mają oprogramowanie, które wykrywa możliwe błędy. Jest to najlepsza metoda szczególnie w przypadku dróg o bardzo dużym natężeniu ruchu, gdzie praca zwykłego obserwatora byłaby mocno utrudniona. Zapisy wideo są odtwarzane, a przeszkoleni pracownicy zliczają pojazdy i wpisują dane do specjalnych formularzy.