tlumaczenie dokumentow

Próbne zlecenie dla biura tłumaczeń – jak je najlepiej wykonać?

Kierunek studiów o specjalizacji tłumaczeniowej otwiera absolwentom drzwi do pracy w wymarzonym zawodzie. Swoich sił można próbować jeszcze w trakcie trwania nauki, wysyłając maile z ofertą swoich usług do biur tłumaczeń. Weryfikacja umiejętności odbywa się na podstawie próbki przekładu, którą zleca się początkującemu tłumaczowi. Jak wykonać ją bezbłędnie?

Określenie tematyki

Zazwyczaj rekrutacja tłumaczy rozpoczyna się przy okazji nowego projektu. Rzadko które biuro zleca wykonanie próbek, jeśli jego kadrę wypełnia wystarczająca ilość rąk do pracy (chyba że jest to nowo powstałe biuro, które zbiera stały zespół).

Zwracając się w mailu z ofertą współpracy warto zaznaczyć dziedziny, w których kandydat czuje się najlepiej. Jeśli jego mocną stroną są zagadnienia medyczne, próbki o tematyce IT mogą nie pójść najlepiej. Ślęczenie nad tekstem z obcej dziedziny zwyczajnie mija się z celem – poszukiwanie odpowiednich konstrukcji i branżowych terminów to wiele godzin pracy, które mogą się nie kalkulować.

tlumaczenie dokumentow

Stosowanie się do instrukcji zlecającego

Prośba o przetłumaczenie próbki z zastosowaniem wytycznych ma zwykle jakiś konkretny cel. Częściowo chodzi tu o zweryfikowanie czy zleceniobiorca wykształcił umiejętność czytania ze zrozumieniem. Czasem chodzi też o to, że osobie sprawdzającej jest później łatwiej, jeśli zlecenie wykonano zgodnie z jego prośbą.

Jeśli więc do próbki załączona jest instrukcja o wykonanie przekładu w osobnym pliku, tak właśnie należy zrobić. Wbrew pozorom czytanie ze zrozumieniem to niezwykle ważna umiejętność w codziennej pracy tłumacza.

Wykonywanie tłumaczenia

O tym, że powinno być ono bezbłędne, nie trzeba nawet wspominać. Przed oddaniem tekstu warto przeanalizować je pod kątem technicznym. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy w tekście nie ma błędów ortograficznych, podwójnych spacji czy brakujących fragmentów, które umknęły w procesie tłumaczenia tekstu. Dobrze byłoby sprawdzić tekst pod względem terminologii. Tłumaczenia techniczne powinny być wolne od kwiecistego języka literackiego i na odwrót. Pod rozwagę należy wziąć także formatowanie tekstu.

Dodawanie swoich komentarzy

Czasem w trakcie tłumaczenia przychodzi na myśl kilka alternatywnych wersji i każda z nich wydaje się być odpowiednia. Innym razem kandydat na tłumacza nie jest pewien, czy dobrze zrozumiał fragment tekstu źródłowego i chciałby dokonać przekładu w dwóch wersjach. Tego typu uwagi warto zapisać w komentarzach. Weryfikator widzi wówczas, że ma co prawda do czynienia z osobą, która stawia w tej branży pierwsze kroki, niemniej jednak jest pojętna i może warto będzie podjąć z nią współpracę.

Prośba o feedback

Wielu początkujących tłumaczy po wysłaniu swojej próbki po prostu czeka na jakikolwiek odzew ze strony biura. Dobrym pomysłem jest prośba o feedback czy choćby informację o odmowie współpracy. Krótkie sformułowanie na końcu maila będzie oznaką zaangażowania i wysokiej kultury osobistej.

Partnerem materiału jest Translation Street – profesjonalne tłumaczenia pisemne.