system sygnalizacji pozaru

W jakim celu instaluje się systemy sygnalizacji pożaru?

Każdy budynek powinien być wyposażony we wszelkie nowoczesne sprzęty, które zapewniają bezpieczeństwo. Jednym z nich jest system sygnalizacji pożaru, który warto założyć nie tylko w obiektach publicznych i komercyjnych, lecz także w domach. Pozwala on na ograniczenie strat, wywołanych pożarem. Warto wiedzieć, czym jest taki system i z czego się składa.

Czym jest system sygnalizacji pożaru i po co się go instaluje?

Systemy sygnalizacji pożaru mają za zadanie wykrywać zagrożenie pożarowe, sygnalizować je i powiadamiać o nim, a także wykonywać funkcje sterujące. Sterowania pozwalają na sprawną ewakuację i zapobiegają rozprzestrzenianiu się ognia. Takie systemy sygnalizacji pożaru spełniają też funkcje informacyjne i monitorujące, które pochodzą z centrali i odpowiednich modułów funkcyjnych. 

Działanie takich systemów pozwala przede wszystkim na zredukowanie strat materialnych i ludzkich, wywołanych pożarem. To rozwiązanie wykorzystywane głównie w obiektach komercyjnych i publicznych, gdzie to natężenie zasobów ludzkich i materialnych jest największe. Czynniki takiej jak fachowe zaprojektowanie, wybór systemu czy rzetelne wykonanie instalacji pozwolą na uzyskanie optymalnego poziomu bezpieczeństwa. 

Z jakich elementów składa się system sygnalizacji pożaru?

Aby zrozumieć, jak działa system sygnalizacji pożaru, trzeba wiedzieć, z jakich elementów jest on skonstruowany. Centrala to główny komputer całego systemu. To centrala zbiera i analizuje dane z urządzeń detekcyjnych oraz wykonuje właściwe zadania sterownicze i sygnalizacyjne. Ręczne ostrzegacze pożarowe to czerwone przyciski, które pozwalają na wywołanie alarmu natychmiastowo przez użytkownika obiektu. 

Sygnalizatory to urządzenia, które za pomocą światła lub dźwięku uruchamiają systemy sygnalizacji pożaru. Moduły sterujące i monitorujące sterują i monitorują urządzeniami peryferyjnymi, a także integrują system sygnalizacji pożaru z innymi systemami i instalacjami w budynku. Takie moduły transmitują na przykład sygnał pożarowy do zarządcy obiektu, ochrony lub straży pożarnej.